ห้ามขายตั๋วเตียงสกัดเซ็กซ์โรงหนัง

ห้ามขายตั๋วเตียงสกัดเซ็กซ์โรงหนัง
จี้ห้ามขายตั๋วเตียง ให้คู่วัยรุ่น สกัดเซ็กซ์โรงหนัง

วธ.เตือนวัยรุ่นมีเซ็กซ์ในโรงหนัง ระวังโดนจับข้อหากระทำอนาจาร
จี้ฝ่ายผู้ประกอบการถ้าพบเห็น
ต้องแจ้งตำรวจจัดการ เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างกับวัยรุ่นคนอื่นๆ
และถ้าขืนปล่อยปละจะมีความผิดตามไปด้วย
ข้อหาจัดสถานที่เพื่อการค้าประเวณีเหมือนกับซ่องโสเภณี
ด้านพม.เตรียมออกสำรวจข้อมูลว่ามีโรงหนังไหนบ้าง ปล่อยให้วัยรุ่นเข้าไปมีเซ็กซ์
ไม่เห็นด้วยมีเตียงนอน หมอน ผ้าห่ม ไว้บริการ แค่โซฟาเปล่าๆ ก็น่าจะพอแล้ว
หรือถ้าจะมีเตียงก็ควรขายให้เฉพาะลูกค้าที่มากันเป็นครอบครัว
อย่าขายให้วัยรุ่นที่มากันเป็นคู่โรงหนังวีไอพี

จากกรณี
นักศึกษาชาย ปี 3 มศว
ซึ่งเคยทำงานเป็นพนักงานเดินตั๋วโรงภาพยนตร์ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังกลางกรุง
ออกมาแฉพฤติกรรมวัยรุ่นนักเรียน นักศึกษา
จับคู่เข้าไปมีเซ็กซ์กันภายในโรงภาพยนตร์
โดยเฉพาะโรงหนังแบบวีไอพี ที่บรรยากาศเอื้ออำนวย
และพร้อมสรรพไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

อาทิ เบาะโซฟาขนาดใหญ่ หมอน ผ้าห่ม และเตียงนอน
ซึ่งมีเจตนาไว้บริการลูกค้าที่มาดูหนังกันแบบครอบครัวพ่อแม่ลูก
แต่กลับมีวัยรุ่นชาย-หญิงฉวยโอกาสซื้อตั๋วเข้าไปใช้บริการผิดวัตถุประสงค์
ตามที่ข่าวสดเสนอข่าวไปแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 15 เม.ย. นาย

สมชาย เจริญอำนวยสุข รองผอ.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์(พม.)

กล่าวถึงกรณีวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเข้าไปมีเซ็กซ์ในโรงหนังระดับหรู ว่า ที่ผ่านมา
เคยได้ยินเพียงว่ามีการจับจูบลูบคลำ ไม่อยากเชื่อว่าจะถึงขั้นมีเซ็กซ์กันในโรงหนังได้
ตนเข้าใจในเชิงธุรกิจว่าทางโรงหนังต้องการสร้างความสะดวกสบายให้ลูกค้า
แต่แค่เก้าอี้โซฟาก็สะดวกพอแล้ว ขนาดเป็นเตียงมีผ้าห่ม
หมอนให้ด้วยไม่น่าจะเหมาะสม แม้จะอ้างว่าเพื่อบริการลูกค้าที่มาแบบครอบครัว
และเป็นสิทธิของโรงหนังที่จะให้บริการ แต่ถ้าทำให้เกิดโอกาสเอื้ออำนวยกับวัยรุ่น
ในการทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็ไม่ควรทำ หากให้บริการแบบครอบครัวจริง

เวลาขายตั๋วก็ควรตรวจสอบอายุ ไม่ควรขายให้เด็กวัยรุ่นที่เป็นคู่รักแบบนี้
“หากโรงหนังได้รับรายงานว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เจ้าของธุรกิจต้องรับผิดชอบ
ปรับปรุงไม่ให้เกิดขึ้นอีก

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนว่ามีโรงหนังแห่งใดบ้าง
ปล่อยให้เด็กมีเซ็กซ์กันแล้วยังเพิกเฉย เพื่อแจ้งเตือนผู้ประกอบการ
ให้คำแนะนำในการดูแลแก้ปัญหา และให้ความรู้เด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุไม่เหมาะสม ผู้ประกอบการเองคงไม่มีเจตนาอย่างนี้
เพียงต้องการให้ลูกค้ามาใช้บริการเยอะๆ แต่

เมื่อเกิดผลเสียหายก็ต้องดูแลรับผิดชอบและว่ากล่าวตักเตือนเด็ก
ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยเพราะกลัวเสียลูกค้า”

รองผอ.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ กล่าว
ด้าน นายปรีชา กันธิยะ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.)
กระทรวงวัฒนธรรม

ให้สัมภาษณ์ว่า สำหรับกรณีวัย
รุ่นชาย-หญิงจับคู่เข้าไปมีเพศสัมพันธ์ในโรงภาพยนตร์
นั้น เรื่องนี้ต้องมอง 3 ส่วน ได้แก่
1.ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ไม่ควรปล่อยปละละเลยให้วัยรุ่น
ใช้สถานที่ในโรงภาพยนตร์เป็นที่กระทำอนาจาร เพราะโรงภาพยนตร์เป็นที่สาธารณะ
เท่ากับเป็นการจัดสถานที่รองรับการค้าประเวณี มีความผิดตามกฎหมายอาญา
2.เด็กและเยาวชนที่ใช้โรงภาพยนตร์เป็นสถานที่มั่วสุมทางเพศ
จะมีความผิดทางกฎหมาย อาจถูกจับกุมและดำเนินคดีข้อหาการกระทำอนาจาร
ที่สำคัญยังสามารถตีความไปถึงการค้าประเวณีได้ด้วย
หากเด็กและเยาวชนที่สวมใส่ชุดนักเรียน นักศึกษาไปมีเพศสัมพันธ์
ในโรงภาพยนตร์ตามที่เป็นข่าว
เรื่องนี้สถานศึกษาต้องร่วมรับผิดชอบกวดขันดูแลนักเรียน นักศึกษา
ที่อาจหนีเรียนออกมากระทำความผิด และ
3.ผู้ปกครองต้องทบทวนเรื่องการดูแลบุตรหลานของตนเอง

เลขาธิการ กวช. ยังกล่าวว่า
กรณีวัยรุ่นเข้าไปใช้โรงภาพยนตร์เป็นสถานที่พลอดรัก และกระทำการอนาจาร
มีเพศสัมพันธ์กันนั้น เป็นวิกฤตทางวัฒนธรรมไทยที่เด็กและเยาวชนขาดความตระหนัก
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ที่เห็นเหตุการณ์ไม่ควรมองผ่าน
เมื่อพบเห็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จับกุมดำเนินคดี
ร่วมประณามไม่ให้เด็กและเยาวชนทำตาม เพราะเป็นตัวอย่างไม่ดี
จึงจะถือเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

“แต่ผู้ประกอบการที่เพิกเฉยและปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว มีความผิดมาก
ควรถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย ในฐานะผู้จัดสถานที่เหมือนกับซ่องโสเภณี

โดยอำนวยความสะดวกในการจัดโซฟา เตียงนอน นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้
หากตรวจพบเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าไปมีเพศสัมพันธ์ก็ยิ่งมีความผิดมากยิ่งขึ้น
เรื่องนี้ภาครัฐต้องเร่งรัดด้านการใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากกว่านี้”
เลขาฯกวช. กล่าวและว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
ในฐานะได้รับโอนพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ในเดือนมิ.ย.นี้
จะหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป

นายสุรศักดิ์ สรรพิทักษ์เสรี ที่ปรึกษาโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ฮอลลีวู้ด
และเลขานุการสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ

กล่าวว่า
ในสมัยก่อนมีอยู่บ้าง แต่แค่กอด ลูบคลำกันธรรมดา
ไม่เคยมีถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กันในโรงหนัง
แต่ปัจจุบันทางเมเจอร์ ฮอลลีวู้ด ให้พนักงานเดินตั๋วเดินตรวจดูอยู่ทำให้
ปัญหาดังกล่าวลดลงไป

ซึ่งการเดินตรวจตราปกติจะเดินเฉพาะก่อนหนังฉาย
ถ้าในเวลาที่หนังฉายอยู่ไม่ได้กำหนดว่าตลอด 1 เรื่อง
จะต้องเดินตรวจกี่ครั้ง แต่ที่ผ่านมาจะประมาณ 2-3 ครั้ง
อย่างไรก็ตามเมื่อมีเบาะแสข่าวออกมาเช่นนี้

ทางเมเจอร์ ฮอลลีวู้ด จึงคิดว่าจะเพิ่มการเดินตรวจตราภายในโรงหนังมากขึ้น
เพราะถือว่าเป็นเรื่องเสียหายต่อภาพพจน์ของโรงหนัง
และเป็นเรื่องที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในโรงหนังที่ถือเป็นที่สาธารณะ
ไม่ควรให้กระทำอะไรที่ไม่ดีโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่น

นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า การเดินตรวจของพนักงานเดินตั๋วจะป้องกันเรื่องสำคัญ 2-3 อย่าง
ทั้งการลักลอบถ่ายวีซีดี และเรื่องดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
ทางเมเจอร์ ฮอลลีวู้ด มีโรงหนังแบบวีไอพีเหมือนที่เกิดขึ้นในข่าวเช่นกัน
ในทุกสาขาจะมี 1 โรง

ได้แก่ สาขารามคำแหง แจ้งวัฒนะ และสุขสวัสดิ์ โดยโรงแบบวีไอพีจะมีค่าตั๋วราคาสูง
ซึ่งจะเป็นการคัดเลือกลูกค้าในตัวอยู่แล้ว ดังนั้นวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษาจะไม่ค่อยดู
โรงพิเศษราคาสูงนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานและบรรลุนิติภาวะแล้ว
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เป็นข่าว แต่เมื่อมีข่าวออกมาทางเมเจอร์ ฮอลลีวู้ด
จะเข้มงวดตรวจตราให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ในโรงหนังของเมเจอร์ฯ
ข้อมูลจาก ข่าวสด

Tag : ฮอลลีวู้ด หมอน ผ้าห่ม นักศึกษา

Leave a Reply