หมอเตือนเลี่ยงออรัลเซ็กส์ ติดเอดส์แล้ว 10%

หมอเตือนเลี่ยงออรัลเซ็กส์ ติดเอดส์แล้ว 10%

เตือนผู้นิยม “ออรัลเซ็กส์” ทั้งใช้ปากกับอวัยวะเพศชายหรือหญิงหรือทวารหนัก
เสี่ยงติดเอดส์ เริม หนองใน ซิฟิลิส หากปากหรือลำคอมีแผล แนะต้องใส่ถุงยาง
หรือใช้แผ่นพลาสติกที่ใช้ห่ออาหารป้องกัน เผยออรัลเซ็กส์ทำติดเอดส์แล้ว ถึง 10%
เตือนเลี่ยงมีเซ็กส์ช่วงเป็นไข้หวัด เหตุเสี่ยงติดเชื้อง่ายกว่าปกติ

น.พ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์
วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า
ตั้งแต่ ปี 2534 มีการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของประชาชน
โดยใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ตั้งเป้าในปี 2549 จะลดผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ไม่เกิน
16,000 คน โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวย รวมทั้งเยาวชน
จะเพิ่มการใช้ถุงยางอนามัยจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 60
ส่วนในกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ จะสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 100 ต่อไป
โดยเตรียมถุงยางอนามัยไว้แล้ว 24 ล้านชิ้น

น.พ.สมบัติ กล่าวว่า แม้รัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยใส่
ป้องกันการติดเชื้อในขณะที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่ใช่สามีภรรยาก็ตาม
แต่ในปัจจุบันรสนิยมทางเพศสัมพันธ์มีความหลากหลายมากขึ้นในเรื่องของเพศปฏิบัติ
ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากการได้รับอิทธิพลจากสื่อลามกต่างๆ
และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบขึ้น โดยเฉพาะการทำรักด้วยปาก
หรือที่เรียกว่า ออรัลเซ็กส์ (Oral Sex) ซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่เป็นความเบี่ยงเบน
หรือความผิดปกติแต่อย่างใด แต่ก็มีโอกาสติดโรคเอดส์ โรคเริม
โรคซิฟิลิสและหนองในได้เช่นกัน หากฝ่ายกระทำมีแผลที่ปากหรือในคอ
และมีการหลั่งน้ำอสุจิในปากหรือผู้ถูกกระทำมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่แล้ว
ก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นสูงต่อการติดเชื้อเอดส์ได้เช่นกัน โดยเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายได้ทาง
เยื่อบุบริเวณที่ปลายท่อปัสสาวะชาย ช่องคลอด ทวารหนักและบาดแผล

“พฤติกรรมการทำออรัลเซ็กส์ในกลุ่มคนไทยยังไม่ได้มีการสำรวจอย่างแน่ชัด
แต่จากข้อมูลผู้มารับบริการที่คลินิกชายของโรงพยาบาลบางรัก
ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2549 จำนวน 1,305 คน
พบมีประวัติทำ ออรัลเซ็กส์ 130 ราย หรือประมาณร้อยละ 10” น.พ.สมบัติ กล่าว

พร้อมแนะว่า วิธีที่ปลอดภัยที่สุด ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ทางไหนก็ตาม
ต้องมีเครื่องป้องกันที่เหมาะสม ในกรณีที่ทำออรัลเซ็กส์แบบใช้ปากกับอวัยวะเพศชายนั้น
ฝ่ายชายต้องสวมถุงยางอนามัย ส่วนในกรณีที่ใช้ปากสัมผัสกับอวัยวะเพศหญิง
หรือบริเวณทวารหนัก แนะนำให้ใช้แผ่นยาง หรือแผ่นพลาสติกชนิดที่ใช้ห่ออาหารก็ได้
ในการป้องกันเพื่อไม่ให้ปากสัมผัสกับอวัยวะโดยตรง ก็จะป้องกันไม่ให้ติดเชื้อได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ในคู่สามีภรรยา หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอาการไข้ ควรจะงดการมีเพศสัมพันธ์
เพราะเชื้อโรคที่ทำให้เกิดไข้หวัด จะฝังตัวอยู่ในเมือกตามผนังเยื่อบุทั้งหลายทั้งในจมูก
ช่องปากและช่องคลอด เพราะฉะนั้นการทำรักด้วยปากระหว่างที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บไข้
ก็อาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้

One thought on “หมอเตือนเลี่ยงออรัลเซ็กส์ ติดเอดส์แล้ว 10%”

Leave a Reply