เซ็กส์ปลอดภัยไกลเอดส์

เซ็กส์ปลอดภัยไกลเอดส์
เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี มีเซ็กส์ปลอดภัย – ห่างไกลเอดส์
คลุกคลีกับวัยรุ่นมามากเพราะงานที่ทำ คือ การให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ของวัยรุ่น
แถมยังเลี้ยงลูกชายคนเดียวโดยลำพังตั้งแต่อายุ ๒ ขวบ
จนเรียนจบแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยเกียรตินิยมอันดับ ๑
และเกียรตินิยมเปียโนคลาสสิกจากอังกฤษ

วันนี้ หมอหนุ่ย พ.ญ วราพร พันธุมโกมล ได้ฝากเคล็ดลับการเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี
พร้อมเล่าปัญหาต่าง ๆ ของวัยรุ่นที่มาใช้บริการคลินิกวัยรุ่นไว้อย่างน่าสนใจ
ด้วยการเริ่มต้นเล่าว่า การมีลูกคือของขวัญจากสวรรค์ที่ประทานมาให้
ฉะนั้นพ่อแม่ต้องมองลูกและเลี้ยงลูกด้วยความรักและความรู้สึกที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุข
เป็นสิ่งที่ฟ้าประทานมาให้ ไม่ใช่เลี้ยงด้วยความรู้สึกว่าเป็นกรรมเป็นเวรที่ต้องชดใช้
หลังจากที่พ่อแม่เลี้ยงตัวเองมา ถ้าคิดอย่างนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์
และผลที่ตามมาก็คือลูกเองก็จะหาความสุขไม่ได้
และเติบโตขึ้นเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพในหลาย ๆ ด้าน

หมอหนุ่ยเล่าว่าการเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงทั้งทางกายและทางใจ
หมายความว่า ทางกายต้องให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักวิชาการ
คือบริโภคอาหารครบ ๕ หมู่ มีการออกกำลังกาย ที่สำคัญทางใจก็มองข้ามไม่ได้
เพราะใจที่เข้มแข็งและเป็นสุข คือเกราะป้องกันภัยที่ต้องมีให้แก่ลูก
การแสดงออกความรักและความเอื้ออาทรต่อลูกคือสิ่งที่จำเป็น
แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่สามารถดูแลจิตใจกันได้โดยการโทรศัพท์พูดคุยกับลูก
ถ้าทำได้ทุกวันยิ่งดี แค่เพียงโทรศัพท์บอกว่า แม่รักลูกนะ
หรือถ้าเจอลูกก็ให้กอดลูก เป็นการแสดงออกทางกายที่ดีต่อลูก
ไม่ใช่สักแต่ว่าเลี้ยงให้โต ๆ จะได้พ้นอก พ้นภาระไปเสีย
เพราะเด็กทุกคนที่เติบโตขึ้นมาในโลกนี้ มีสิทธิที่จะได้รับความรัก
การเอาใจใส่จากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และคนใกล้ชิด
การเลี้ยงดูทางใจจึงจำเป็นมากที่สุดในสังคมยุคสมัยนี้
ที่สำคัญการสอนลูกให้เป็นคนดี พ่อแม่ คือต้นแบบที่สำคัญที่สุดของลูก

หากต้องการให้ลูกเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
รู้จักแบ่งปันผู้อื่น พ่อแม่ต้องทำเป็นแบบอย่างก่อน
หากอยากให้ลูกพูดแต่คำที่ไพเราะ พ่อแม่ต้องระมัดระวังคำพูดให้มากที่สุด
เวลาที่มีอารมณ์โกรธต้องข่มจิตใจและไม่พูดกับลูก
หากพ่อแม่เป็นคนกตัญญูรู้คุณคน ไม่ก้าวร้าว ลูกจะมีต้นแบบที่ดีและลอกเลียนแบบไปเอง
เพราะพ่อแม่คือต้นแบบในการดำเนินชีวิตของเขาอยู่แล้ว หมอหนุ่ยอธิบาย

แพทย์ที่คลุกคลีกับวัยรุ่น บอกว่า ที่สำคัญพ่อแม่ยุคใหม่ไม่ต้องรักลูกมากมาย
ถึงขนาดทำอะไรให้ลูกทุกอย่าง มีคนใช้
ชนิดที่ว่าไม่ต้องทำอะไรด้วยตัวเอง แม้แต่อย่างเดียว
แบบนั้นก็จะเป็นพ่อแม่รังแกฉันได้ เพราะลูกจะทำอะไรไม่เป็น
หากฝึกให้ลูกทำงานและมีหน้าที่รับผิดชอบ
ลูกจะมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและเติบโตขึ้น
เป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนในการ ใช้ชีวิตที่ดีมาก
และไม่เป็นภาระและสร้างปัญหาแก่สังคม

ทุกวันนี้ หมอหนุ่ย ต้องออกตรวจโรงเรียนใน กทม.
ให้คำปรึกษาปัญหาวัยรุ่นเดือนละครั้งและที่คลินิกวัยรุ่นทุกบ่ายวันศุกร์และเสาร์
ได้ให้ข้อมูลว่าปัญหาของวัยรุ่นที่จัดเป็นปัญหาระดับชาติเลย คือ
ปัญหาอุบัติเหตุของการจราจร รองลงมาคือปัญหา เอชไอวี
โดยจากตัวเลขผู้ติดเชื้อ เอชไอวีรายใหม่ปีละ ๒ หมื่นรายนั้น
๕๑ เปอร์เซ็นต์ เป็นวัยรุ่นเพศหญิงอายุระหว่าง ๑๔ -๒๒ ปี
และพบว่าวัยรุ่นหญิงอายุ ๑๓ ปี ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
ซึ่งปัญหาที่ตามมาจะมีทั้งการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์สูงมากและติดเชื้อเอชไอวี
นอกจากนี้ยังมีปัญหาการติดเกม ติดยา ก้าวร้าว
ปัญหาผิวหน้าที่เกิดจากต่อมไร้ท่อ ปัญหาความเตี้ยของวัยรุ่น

สำหรับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นหญิงนั้น หมอหนุ่ยแนะว่า
ครู พ่อแม่ ผ็ปกครองต้องสอนเพศศึกษาที่ถูกต้องและปลอดภัยให้ลูก กล่าวคือ
วัยรุ่นชายเมื่อถึงวัยฮอร์โมนเพศเดือดจะมีความต้องการทางเพศโดยไม่มีความรู้สึกผูกพัน
ไม่ต้องการมีข้อผูกมัดใด ๆ กับหญิงที่มีความสัมพันธ์ด้วย
ขณะที่วัยรุ่นหญิงจะมีฮอร์โมนความรักและความผูกพันตามมาด้วย
เมื่อมีความสัมพันธ์แล้วก็ต้องมีการครอบครอง ซึ่งจะปรากฏเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นอายุ ๑๓ – ๑๔ ปี
เมื่อความต้องการตรงกันแต่ฮอร์โมนไม่ตรงกัน
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เอชไอวีและทำแท้งจึงตามมา

พ่อแม่ ครู ต้องสอนให้เขารู้จักความต้องการของเพศตัวเอง
การหลีกเลี่ยง และการปฏิเสธ รวมไปถึงหากความจำเป็นต้องเกิดขึ้นแล้ว
จะต้องเกิดขึ้นอย่างปลอดภัยได้อย่างไร เพราะวัยรุ่นหญิงต้องตระหนักอยู่เสมอว่า
หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันมีอยู่ ๒ อย่างที่จะตามมาคือ
ท้อง และ เอชไอวี จึงต้องป้องกันไว้ก่อน
สนใจสอบถามได้ที่ Hotline ๐ – ๗๐๕๓๕๕๐๐ และ www.teenrama.com

หมอหนุ่ยแนะนำ
ส่วนปัญหาวัยรุ่นอยากสูงนั้น หมอหนุ่ยก็มีคำแนะนำพ่อแม่
ผู้ปกครองที่มีลูกสาวว่าต้องให้รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่
รวมไปถึงนม ผัก ผลไม้ ก่อนวัยที่มีประจำเดือน จะทำให้สูงได้
เพราะหลังจากที่เด็กหญิงมีประจำเดือนแล้ว จะสูงได้อีกไม่เกิน ๕ เซนติเมตร
ขณะที่วัยรุ่นชายนั้น สามารถสูงได้ตลอดไม่มีข้อจำกัด
แต่กระดูกสามารถยืดได้ตลอดเวลา ขณะที่วัยรุ่นหญิงหากมีประจำเดือนแล้วกระดูกจะแข็งแรงขึ้น
ทำให้ขยายและยืดสูงไปอีกได้ไม่มาก

ปัจจุบันนี้วัยรุ่นหญิงมีปัญหาเตี้ยมากขึ้น เนื่องจากมีประจำเดือนตั้งแต่อายุ ๙ – ๑๐ ขวบ
เพราะอาหารที่รับประทานทำให้ร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์มาก
และการที่พ่อแม่บางคนเข้าใจว่าการออกกำลังกายทำให้สูง
จึงส่งเสริมให้ลูกออกกำลังกายมาก ๆ ทั้ง ๆ ที่ทำให้กระดูกแข็งแรงแต่ไม่ได้ทำให้สูงขึ้น
ดังนั้นการทำให้สูงขึ้นสามารถทำได้ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่
โดยเฉพาะมื้อเช้าที่มีความจำเป็นต่อร่างกายมาก แต่วัยรุ่นหญิงบางกลุ่มกลัวอ้วน อดมื้อเช้า
หรือบางคนมีปัญหาตื่นเช้า เรียนหนัก
ทำให้ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า ที่สำคัญต่อร่างกายมาก
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องดูแลเรื่อเหล่านี้ให้ลูกด้วย หมอหนุ่ยกล่าวทิ้งท้าย
ที่มา http://www.absorn.ac.th/speed/r15.html

One thought on “เซ็กส์ปลอดภัยไกลเอดส์”

Leave a Reply