วัยรุ่นไวไฟเสียตัวอายุแค่14

วัยรุ่นไวไฟเสียตัวอายุแค่14
สธ. เผยผลวิจัยวัยรุ่นมัธยมในกทม.ไวไฟ เสียตัวเมื่ออายุแค่ 14 ปี
วัยรุ่นหญิงบางคนก้าวสู่การขายตัวพิสดาร “บนรถตู้”

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลวิจัยพฤติกรรมวัยรุ่นยุคดิจิตอลน่าเป็นห่วง
พบเด็ก ม.1-6 ผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้วกว่า 7% ด้วยอายุเฉลี่ยเพียง 14
ปี ผลกระทบตามมาทำให้วัยรุ่นหญิงบางคนก้าวสู่วงจรขายบริการทางเพศ
โดยเฉพาะค้าพิสดารบนรถตู้ ส่วนในวันวาเลนไทน์พบว่ามีวัยรุ่น 8%
ตั้งใจพลีกายการันตีรักแท้ เร่งสร้างค่านิยมวัยรุ่น วาเลนไทน์ปีนี้
ให้มอบรักพ่อแม่ ครู/อาจารย์ เพื่อนและประเทศชาติแทน

บ่ายวันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2549) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายพินิจ
จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ปราชญ์
บุณยวงศ์วิโรจน์ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์ธวัช
สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกันแถลงข่าว
มาตรการการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
เนื่องในวันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่จะถึงในอีก 7 วันนี้
ซึ่งวัยรุ่นไทยบางกลุ่มตีความค่านิยมวันนี้
ว่าเป็นวันแสดงออกการมอบรักและมีเพศสัมพันธ์กัน
เพื่อการันตีความรักแท้ที่มีต่อกัน ซึ่งเป็นค่านิยมที่อันตรายมาก

นายพินิจ กล่าวว่า
ขณะนี้ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนไทยในยุคดิจิตอลนี้
เป็นปัญหาสังคมในระดับวิกฤติ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าคนกลุ่มอื่น และเริ่มขยายวงกว้าง
เพราะมีปัจจัยต่างๆ เข้ามากระตุ้นให้วัยรุ่นและเยาวชนมีความเป็นอิสระ
และมีพฤติกรรมทางเพศแบบเสรีมากขึ้น
โดยผลการวิจัยหลายชิ้นยืนยันตรงกันว่า
วัยรุ่นและเยาวชนสมัยนี้รับรู้สื่อทางเพศตั้งแต่วัยเด็ก
เพราะได้รับอิทธิพลจากสื่อแขนงต่างๆ
โดยผลสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงล่าสุดในช่วงกลางปี 2548
ในกลุ่มเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียน 50 แห่งในกทม.
จำนวน 3,000 คน โดยกรมควบคุมโรค ปรากฏว่า 7.3%
เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว
ช่วงอายุที่มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นอยู่ระหว่าง 13-15 ปี เฉลี่ย 14.66 ปี
หรือเสียตัวก่อนทำบัตรประชาชน

นายพินิจ กล่าวต่อไปว่า มูลเหตุที่ทำให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กัน
มาจากการอยู่ตามลำพังสองต่อสองมากถึง 80% รองลงมาได้แก่ การอยากลอง 61%
อยากสนุก 45% กลัวแฟนไม่รัก 41% จากการดูสื่อปลุกเร้าอารมณ์ 40%
สื่อปลุกเร้าทางเพศที่เด็กวัยรุ่นได้รับมากอันดับ 1 ได้แก่
หนังสือการ์ตูน 72% รองลงมาได้แก่ วีดีโอ/ดีวีดี อินเตอร์เน็ท ภาพโป๊
โฆษณา โทรศัพท์มือถือ ปาล์ม และเซ็กส์โฟน ปัญหาที่สำคัญตามมาคือ
การเปลี่ยนคู่นอนบ่อยครั้ง บางคนคบกันแค่ 2 เดือนก็มีเพศสัมพันธ์กัน
คบกัน 4-5 เดือน

Leave a Reply