วัยรุ่นขายบริการเพิ่มเพียบ

ตะลึงวัยรุ่นขายบริการเพิ่มเพียบ
ตะลึง !!!วัยรุ่นขายบริการเพิ่มเพียบ ระบุทำเพราะอยากได้เงิน-สบาย
โดย ผู้จัดการออนไลน์

ตะลึง ผลสำรวจสถานบริการทางเพศทั่วประเทศเพิ่มขึ้น พร้อมพบว่า
วัยรุ่นชาย หญิง เสนอตัวขาย อยากได้เงินสบาย
เตือนพ่อแม่คุยเปิดใจเรื่องเพศกับลูก

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
กล่าวถึงสถานการณ์การค้าบริการทางเพศ ว่า
การค้าบริการทางเพศเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมยุคทุนนิยม
โดยเปลี่ยนจากเดิมที่มีนายหน้าล่อลวง
หรือจัดหาเด็กสาวมาขายบริการทางเพศ กลายเป็นเด็กวัยรุ่นหญิง-ชาย
เสนอตัวขายบริการทางเพศเอง ทั้งนี้
จากผลสำรวจสถานบริการทางเพศและผู้ขายบริการทางเพศ ในปี 2548
โดยกรมควบคุมโรค พบว่า แนวโน้มสถานบริการทางเพศในปี 2538 มี
13,833 แห่ง ขณะที่ ปี 2544 มี 11,480 แห่ง
โดยเฉพาะสถานบริการทางเพศแอบแฝงประเภทร้านคาราโอเกะ ร้านเสริมสวย
ร้านตัดผม เพิ่มขึ้นจากปี 2544 ถึง 1.5-2 เท่าตัว
โดยร้านคาราโอเกะเพิ่มจาก 3,397 แห่ง เป็น 5,471 แห่ง
ร้านเสริมสวยเพิ่มจาก 128 แห่ง เป็น 298 แห่ง ร้านตัดผมเพิ่มจาก
63 แห่ง เป็น 145 แห่ง ร้านนวดแผนโบราณ เพิ่มจาก 1,136 แห่ง เป็น
1,187 แห่ง โรงแรมเพิ่มจาก 291 แห่ง เป็น 446 แห่ง นอกจากนี้
ยังมีบังกะโล ร้านอาหาร คอฟฟีชอป ด้วย

สำหรับกลุ่มของผู้ขายบริการทางเพศ ในปี 2548 พบแนวโน้มลดลงกว่าปี
2544 กลุ่มผู้หญิงลดจาก 70,286 คน เหลือ 53,446 คน
กลุ่มชายขายบริการทางเพศลดจาก 4,759 คน เหลือ 3,997 คน
อย่างไรก็ตาม
จำนวนสถานบริการทางเพศแอบแฝงที่สำรวจได้นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
เพราะปัจจุบันรูปแบบการให้บริการทางเพศเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

จากการสำรวจเว็บไซต์หลักที่เป็นเว็บไซต์โป๊ 10 เว็บในประเทศไทย
พบว่าสามารถนำไปสู่เว็บไซต์ที่แสดงภาพโป๊เปลือยแบบแอบถ่าย
ภาพการร่วมเพศ ขายหนังโป๊ หรืออุปกรณ์ประกอบการร่วมเพศ ได้มากถึง
1,000 เว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังมีเซ็กซ์ออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ อีก

“กลุ่มวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง
และใช้ชีวิตใกล้ชิดกับเทคโนโลยีมากที่สุด อยากให้พ่อแม่
ผู้ปกครอง เอาใส่ใจลูกหลานที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น
และคอยให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษา
ต้องปรับทัศนคติใหม่
เปิดใจพูดคุยรับฟังบุตรหลานในเรื่องเพศทุกเรื่อง
เพื่อป้องกันไปเรียนรู้ด้วยตนเองแบบผิดๆ”

Leave a Reply