ขายตัวบาทเดียว

แชทไลน์ขายตัวบาทเดียว
แฉแต่งชุดนักเรียนเป็นพรีเซ็นเตอร์แชทไลน์ขายตัวบาทเดียว
ดึงเป้าหมายกลุ่มลูกค้านักเรียนมัธยม พร้อมเปิดใจ
“หญิงขายบริการผ่านแชทไลน์” มีรายได้ 3 ชม.
1,000-1,500 บาท เสนอให้ปิดแชทไลน์
ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีใช้บริการ

น.ส.ธิติมา หมีปาน ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา
กล่าวถึงกรณีทางมูลนิธิออกมาเปิดเผยว่าได้เกิดค่านิยมใหม่
ของเด็กขายบริการทางเพศผ่านระแบบแชทไลน์ 02
เกิดการล่อลวงไปข่มขื่นและใช้เงินเพียงบาทเดียว
หยอดตู้โทรศัทพ์สาธารณะก็เป็นช่องทางขายตัวได้แล้วนั้น
ขณะนี้พบว่า กลุ่มเป้าหมายสำคัญของผู้ประกอบการแชทไลน์ 02
คือกลุ่มเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
เนื่องจากน่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัทพ์
PCT มากที่สุด ประกอบกับอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากลอง
ดังนั้น บริการแชทไลน์ในรูปแบบนี้
จึงเน้นกลุ่มตลาดเยาวชนส่วนใหญ่
ดังจะเห็นได้จากโฆษณาในเวปไซค์ของพีซีที
www.wepct.com
พบว่าเน้นการโฆษาณาในกลุ่มลูกค้านักเรียนมัธยม
โดยมีการนำพรีเซ็นเตอร์แต่งชุดนักเรียนมาโฆษณาชวนเชื่อ

น.ส.ธิติมา กล่าวต่อไปว่า
ที่อันตรายที่สุดในการแชทไลน์จะมีพื้นที่แอบแฝงค้าประเวณี
จากการทดลองใช้บริการพบว่า
มีผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งแอบแฝงขายบริการทางเพศ
โดยมีทั้งเพศหญิงและเพศที่สาม
จากการเปิดเผยของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใช้บริการเช่นเดียวกัน
ได้ฝากข้อความเสียงว่า
กำลังร้อนเงินสนใจกด2เข้ามาคุยกันนะ
เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปสนทนากับหญิงคนดังกล่าวพบว่า
เธอได้เสนอขายบริการทางเพศ
แต่ไม่สะดวกที่จะให้รายละเอียดในระบบแชทไลน์
เธอจึงได้ขอหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา
เพื่อติดต่อกลับ เมื่อวางสายโทรศัพท์จากระบบแชทไลน์
เธอจึงได้โทรกลับมาเพื่อเสนอขายบริการในราคา
1,000-1,500 บาท ในเวลาชั่วคราว 3 ชั่วโมง
โดยผู้ซื้อบริการต้องเสียค่าโรงแรมให้ด้วย
จากการตรวจสอบผู้หญิงขายบริการในแชทไลน์อายุต่ำกว่า 18 ปี
เหตุที่เลือกประกอบอาชีพเสริมขายบริการทางเพศในแชทไลน์02
เพราะหาลูกค้าง่าย
และไม่ต้องไปยื่นรอลูกค้าที่ไหนให้เป็นที่ผิดสังเกต
โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่ 22-40 ปี
ผู้ชายกลุ่มนี้ จะคอยมาหาเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
เพื่อซื้อบริการ หรือ
เพื่อหลอกมากระทำทางเพศโดยไม่ต้องเสียเงิน

“เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวทางมูลนิธิกระจกเงาจึงมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 ข้อ 1.ปิดการให้บริการชั่วคราว
จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงระบบให้มีการลงทะเบียน
ทราบตัวผู้ใช้บริการและมีระบบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างการให้บริการ
และเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรใช้บริการ
2.หากไม่สามารถปรับปรุงการให้บริการได้
ต้องปิดการให้บริการทันที โดยไม่มีเงื่อนไข
3.จัดให้มีการพิจารณาถึงผลกระทบเกี่ยวกับ
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในการดูแลของตน
หากพบว่าเกิดผลกระทบโดยรวมต่อสังคม
ควรพิจารณาหากมาตรการแก้ไขและป้องกัน ” น.ส.ธิติมากล่าว

Leave a Reply