xxx ขายบริการ 3

เฟซบุ๊กขายบริการพุ่ง – ร้องปลอมโปรไฟล์เฟซบุ๊กขายบริการพุ่ง!
เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ ขณะนี้มีการปลอมโปรไฟล์เฟซบุ๊ก อ้างว่าขายบริการจำนวนมาก ทำให้เจ้าของตัวจริงได้รับความเดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียง ส่วนผู้หลงเชื่อหลายราย ต้องสูญเสียเงิน จากการโดนมิจฉาชีพหลอกลวง ให้โอนเงินให้ !!!

ข่าว เฟซบุ๊กขายบริการพุ่ง – ร้องปลอมโปรไฟล์เฟซบุ๊กขายบริการพุ่ง! ที่มา เดลินิวส์
“ไอซีที” พบการร้องเรียนถูกปลอมแปลงโปรไฟล์ใช้สวมรอยขายบริการทางเพศ-เรี่ยไรเงินบริจาคในเฟซบุ๊กเพิ่มขึ้น
อ่านบทความนี้ต่อ คลิ๊ก !!