โจ๋ไทยถามเรื่องเซ็กส์

โจ๋ไทยถามเรื่องเซ็กส์
เปิดข้อมูลโจ๋ ไทย ถามอะไรเรื่องเซ็กส์ รับวาเลนไทน์
พบเด็กไทยต้นทุนชีวิตด้านเพื่อน สังคม รู้เท่าทันสื่อต่ำ
พบ ยอมรับมีเซ็กส์ในวัยเรียน กล้าปรึกษา แต่มาเมื่อติดโรคแล้ว มีทั้งเอดส์และทำแท้ง เหตุเข้าใจผิดเรื่องเพศ ใช้ถุงยางไม่ถึงครึ่ง วิจัยพบเด็กไทยต้นทุนชีวิตด้านเพื่อน สังคม รู้เท่าทันสื่อต่ำ ทำตามกระแสใครว่าดีเอาหมด ไม่สนผิดถูก สสส.เร่งขยายพื้นที่ดี เชื่อการห้ามไม่ใช่ทางออก ต้องเปิดช่องให้ครอบครัว-วัด มัดใจเด็ก
Continue reading โจ๋ไทยถามเรื่องเซ็กส์