แชทไลน์1900ทำสังคมเลว

แชทไลน์1900ทำสังคมเลว
แชทไลน์ 1900 ทำสังคมเลว TOT ต้องเลิก
by : ธิติมา หมีปาน

สืบเนื่องจากการที่ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา ได้เคยประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อขอให้ตรวจสอบการให้บริการออดิโอเท็กซ์ประเภทแชทไลน์ (1900) ซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่ไม่เหมาะสมและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการล่อลวงเยาวชนเพื่อกระทำทางเพศนั้น โดยเยาวชนส่วนใหญ่ที่หายตัวไปนั้นมีอายุเฉลี่ยประมาณ 15 ปี และหายตัวไปหลังจากการเข้าไปใช้บริการออดิโอเท็กซ์ประเภทแชทไลน์ (1900) จำนวน 10 ราย ปรากฏว่า ทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้ประสานงานไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทผู้ให้บริการออดิโอเท็กซ์ประเภทแชทไลน์ (1900) เพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าวแล้วนั้น นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549
ซึ่งต่อมา ทางผู้บริหาร ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เรียกบริษัทคู่สัญญาที่ร่วมดำเนินการบริการแชทไลน์ ในระบบออดิโอเท็กซ์ จำนวน 13 ราย เข้าประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 อีกครั้ง เพื่อร่วมหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาแชทไลน์ ในระบบออดิโอเท็กซ์ (1900 XXX XXX) ที่ไม่เหมาะสม
Continue reading แชทไลน์1900ทำสังคมเลว