เซ็กส์ปลอดภัยไกลเอดส์

เซ็กส์ปลอดภัยไกลเอดส์
เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี มีเซ็กส์ปลอดภัย – ห่างไกลเอดส์
คลุกคลีกับวัยรุ่นมามากเพราะงานที่ทำ คือ การให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ของวัยรุ่น
แถมยังเลี้ยงลูกชายคนเดียวโดยลำพังตั้งแต่อายุ ๒ ขวบ
จนเรียนจบแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยเกียรตินิยมอันดับ ๑
และเกียรตินิยมเปียโนคลาสสิกจากอังกฤษ
Continue reading เซ็กส์ปลอดภัยไกลเอดส์