สาวปวชเสียตัวมากกว่าม.ปลาย

สาวปวชเสียตัวมากกว่าม.ปลาย
แฉเซ็กซ์วัยรุ่นหญิง
ระบุสาวปวช.มีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนหญิงม.ปลาย เผย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตร์ศึกษา จุฬาฯ จัดเสวนา
ระบุวิจัยพบมีอัตราสูงถึงร้อยละ 64 มากกว่าในระดับม.ปลายเกือบเท่าตัว Continue reading สาวปวชเสียตัวมากกว่าม.ปลาย