วัยรุ่นกับการมีเพศสัมพันธ์

วัยรุ่นกับการมีเพศสัมพันธ์
บทความสุขภาพจิต – เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น
วัยรุ่นกับการมีเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิด

วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นโดนเฉพาะเรื่องเพศ
การหาทางออกที่ดีจากการหมกหมุนเรื่องเพศ
เช่นการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การอ่านหนังสือ การร้องเพลง
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม ที่สามารถหันเหหารหมกหมุนเรื่องเพศ
เป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่การป้องกันเมื่อจำเป็นต้องมีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ต้องให้วัยรุ่นทราบ
เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
ตลอดจนป้องกันภาวะการตั้งครรภ์ในวัยมี่ไม่สมควรหรือในสภาพที่ไม่พร้อม Continue reading วัยรุ่นกับการมีเพศสัมพันธ์