รักแท้แม่เรา

รักแท้แม่เรา
รักแท้ ของแม่เรา
บทความธรรมะ

ลูกเจ็บไข้ แม่ก็ให้การรักษา
ลูกโตมา แม่ก็ส่งเรียนหนังสือ
ลูกต้องการ ตำราแม่หาซื้อ
ลูกปรึกษา หารือ แม่ยินดี

ลูกคนใดกระทำ กรรมแก่แม่
ลูกเลวแท้ ชั่วช้า สิ้นราศี
ลูกด่าแม่ ลูกตีแม่ ลูกกาลี
ลูกไม่ดี ทำแม่ช้ำ น้ำตานอง
Continue reading รักแท้แม่เรา