ฟันแล้วทิ้งx

ฟันแล้วทิ้งx
ระบายความในใจ » ผู้ชายฟันแล้วทิ้งทุกคนป่ะ
ได้เปิดบริสุทธ์ผู้หญิงไปแล้ว
อยากรู้จังว่าผู้ชายคิดไงกับการได้เปิดซิง เขาจะรู้สึกไง
แล้วเขาจะฟันแล้วทิ้ง ทุกคนหรือป่าว
Continue reading ฟันแล้วทิ้งx