ตั้งครรภ์_ท้อง

ตั้งครรภ์_ท้อง
ภาวะของแม่และพัฒนาการของทารกในครรภ์ article
เพื่อเป็นการปลูกจิตรสำนึกของการเป็นพ่อ และแม่
อีกทั้งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของทารกในครรภ์
เพื่อให้ได้รู้ถึงการกำเนิดของชีวิต
การที่ผู้เป็นพ่อแม่ในฐานะผู้ให้ชีวิตควรจะตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อชีวิตที่ตนเองสร้างขึ้น และเพื่อให้รู้จักมีสติและสร้างความพร้อมในฐานะผู้ให้กำเนิด
ผมขอนำบทความเกี่ยวกับภาวะของแม่และพัฒนาการของทารกมาฝากกันครับ
Continue reading ตั้งครรภ์_ท้อง