จูบ สู่สวรรค์ด้วยปาก

จูบ สู่สวรรค์ด้วยปาก 22 ขั้นตอนสู่สวรรค์ด้วยปาก

เนื่อง จากเห็นเพื่อน ๆ มีความกระหายใคร่..รู้เรื่องเหล่านี้ แต่ยังขาดข้อมูล
เราจึงนำบทความจากต่างประเทศมาแปลเป็นวิทยาทาน
หวังว่าผลบุญครั้งนี้คงส่งให้ลูกช้างขึ้นสู่สวรรค์ (ชั้นเจ็ด) ด้วยเทอญ!

1. ผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนไหว ดังนั้นจงเริ่มด้วยความนุ่มนวลกว่าที่คุณอยากทำ
Continue reading จูบ สู่สวรรค์ด้วยปาก