ความรักที่เข้าใจ

ความรักที่เข้าใจ
จากการที่ได้มีคนไปวิเคราะห์มาแล้ว
ความรักของผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ
คำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา ใช้กับความคิดของผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้นะครับ
ทำไมนะหรอ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับ
Continue reading ความรักที่เข้าใจ