xxx ขายบริการ 1

งานวิจัย ขายบริการทางเพศ งานวิจัยจากผู้รู้จริง ใครอยากรู้ว่า เป็นยังไงตามมา!!

เปิดงานวิจัย “เจ้าพ่ออ่าง” ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ระบุขายบริการทางเพศ มากกว่า 2 แสนคนรายได้ 3 หมื่น มากกว่าป.ตรี 15,000 บาท 2 เท่า นี่คือ งานวิจัยของผู้รู้จริง เรื่องอาบอบนวด หรือ ใครจะเถียงว่า ไม่จริง !!

งานวิจัยของ ชูวิทย์ ระบุว่า ผู้ให้บริการทางเพศในประเทศไทย ประมาณ 229,000 คน แบ่งเป็น หญิงให้บริการทางเพศ 85,000 คน บวกกับจำนวนหญิงบริการต่างชาติ 36,000 คน โสเภณีเด็กอีกประมาณ 60,000 คน กับกลุ่มที่ทำงานอิสระบางเวลา (Part time) และนักศึกษาขายบริการทางเพศอีก 48,000 คน

xxx หัวข้อข่าว งานวิจัย ขายบริการทางเพศ xxx
อ่านบทความนี้ต่อ คลิ๊ก !!

Leave a Reply