เตือนภัยเซ็กซ์เสี่ยงมะเร็งตับ

เตือนภัยเซ็กซ์เสี่ยงมะเร็งตับ : “เซ็กซ์” เสี่ยง ‘ไวรัสตับอักเสบ’ และร้อยละ 70 -75 ของมะเร็งตับในคนไทย เกิดจากไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ถ้าไม่อยากเป็นโปรดฟังทางนี้!

“เซ็กซ์” หรือการมีเพศสัมพันธ์ อาจเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะแก่การพูดถึงมากนักในสังคมไทย แต่ปฏิเสธที่จะเอ่ยถึงเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ อย่างโรค “ไวรัสตับอักเสบ” ก็เป็นโรคหนึ่งที่ถ่ายทอดผ่านการมีเพศสัมพันธ์

เตือนภัยเซ็กซ์เสี่ยงมะเร็งตับ อ่านบทความนี้ต่อ คลิ๊ก !

Leave a Reply