วัยรุ่นอยากรู้อยากลอง

เพศสัมพันธุ์ของวัยรุ่น – วัยรุ่นอยากรู้อยากลอง
เมื่อวัยรุ่นยะลา-ปัตตานี กำลังเผชิญกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย

สังคมมักจะพูดถึงวัยรุ่นว่าเป็นวัยที่ “อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง”
ยิ่งเมื่อนำมาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตทางเพศก็พบว่าสิ่งต่อไปนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น…
เช่น อยากมี “กิ๊ก” เอาไว้เพื่อความสุขทางใจ มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่รู้สึกว่า
“ใช่” และ อยากพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆ
มีอารมณ์ทางเพศไม่ว่าจากการดูสื่อ มองเห็นจากสิ่งรอบๆ ตัว
หรือจากการได้สัมผัสใกล้ชิดทางกายกับคนที่เราพึงพอใจ
อยากรู้ว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นอย่างไร จะสุข จะดี
เหมือนที่เคยได้ยินหรือเปล่า หรือถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์
ก็อยากจะลองเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิม
ก็ยิ่งตอกย้ำว่าวัยรุ่น “อยากลอง”

เพศสัมพันธุ์ของวัยรุ่น - วัยรุ่นอยากรู้อยากลอง
เพศสัมพันธุ์ของวัยรุ่น - วัยรุ่นอยากรู้อยากลอง - ภาพจากเน็ต

อย่าง ไรก็ตาม หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะพบว่า
สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยและทุก พื้นที่
ความน่าสนใจอยู่ที่ว่า หากสังคมคิดว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่ “อยากลอง”
อยากรู้เรื่องเพศแล้ว พวกเขามีข้อมูลเรื่องเพศศึกษาเพียงพอที่จะประเมินสถานการณ์
ภาวะอารมณ์ และตัดสินใจเลือก/ไม่เลือกที่จะมีเซ็กส์
รวมทั้งจะจัดการเรื่องความสัมพันธ์และความปลอดภัยจากการเลือกที่จะ
มี/ไม่มี เซ็กส์ครั้งนั้นได้หรือไม่ อย่างไร

วิถีชีวิตของวัยรุ่น : กรณีศึกษาวัยรุ่นมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ (ปัตตานีและยะลา)
วิถีชีวิตของวัยรุ่นมุสลิมดูเหมือนจะไม่แตกต่างจากวัยรุ่นทั่วไป
พวกเขายังคงมีความรัก มีแฟน มีกิ๊ก และเซ็กส์กับคนรักของเขา

เป็น เรื่องธรรมดาที่วัยรุ่นเมื่อมีแฟน ก็อยากอยู่ใกล้ชิดกับแฟนตามลำพัง
อยากพูดคุย อยากสัมผัสซึ่งกันและกัน
ซึ่งจากการพูดคุยกับวัยรุ่นที่มักจะไปเที่ยวกับแฟนที่สวนขวัญเมือง จ.ยะลา
พบข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น
สถานที่และบรรยากาศเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นมีเซ็กส์ได้
วัยรุ่นชายคนหนึ่งแสดงความเห็นว่า
“มันอยู่ที่บรรยากาศพาไปด้วยมากกว่า เพราะที่นี่บรรยากาศดี
มันหลบมุมดีด้วย มันทำให้บางคนกล้าที่จะทำอะไรมากกว่าที่เราคิดไว้”

สถาน ที่และบรรยากาศเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นมีเซ็กส์ทั้งๆ
ที่อาจจะไม่ได้คิดมาก่อน เพราะบางรายก็ตั้งใจแค่มานั่งคุยกัน
จึงเป็นไปได้ว่าไม่ได้เตรียมเรื่องการป้องกัน ไม่ได้พกถุงยางมาด้วย
ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมและติดโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์

วิถีชีวิตอีกประการหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นในภาคใต้
มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือ การเปลี่ยนคู่
คง ไม่มีใครอยากเปลี่ยนคู่บ่อยๆ แต่ด้วยวิถีชีวิต ความจำเป็นบางอย่าง
อาจทำให้บางคู่ต้องเลิกรา บางคนไปมีคู่ใหม่ วัยรุ่นหญิงในพื้นที่ภาคใต้ก็เช่นกัน
หลายคนมีแฟน มีกิ๊ก เป็นทหารและตำรวจซึ่งไม่ใช่คนในพื้นที่
และเป็นไปได้ว่าในอนาคตจะถูกโยกย้ายไปทำงานพื้นที่อื่น วัยรุ่นคนหนึ่งให้ข้อมูลว่า
“กิ๊ก ที่เป็นทหารนี่ เขาจะกลับแล้วตุลาฯ นี้ แต่กิ๊กตำรวจนี่ เขายังอยู่ที่นี่ต่ออีกสิบปี
แล้วแต่ชะตาค่ะพี่ ยังไงต่อก็ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลง”

วัยรุ่นส่วนหนึ่งที่มีคู่เป็นทหารหรือตำรวจก็กลัวว่าคู่จะหลอกมีเซ็กส์แล้วไม่รับผิดชอบ
แต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่กลัว
“ไม่คิดไรมากค่ะพี่ ถือว่าเราได้ เขาได้ คิดมากไม่ได้หรอก อนาคตมันไม่แน่ ไม่นอน”
ในขณะที่วัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งคิดว่าตัวเองและแฟนไม่มีทางได้แต่งงานกัน
เพราะเงื่อนไขทางศาสนา
“เรา มีเซ็กส์กันแล้ว แต่ถ้าเป็นเรื่องแต่งงานก็นึกไม่ออก
เราอิสลาม เขาไทยพุทธ คิดว่าแค่คบกัน แต่คงไม่ถึงขั้นแต่งงาน
มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ที่บ้านต้องไม่ให้แน่ ๆ”

ความ ไม่แน่นอนของอนาคตประกอบกับเงื่อนไขทางศาสนา
เมื่อรวมกับสถานการณ์ที่วัยรุ่นหลายคนที่มีแฟน มีกิ๊ก ก็มีเซ็กส์ด้วยกันแล้ว
และเป็นเซ็กส์ที่ไม่ได้ป้องกัน คำถามที่น่าคิดคือ
แล้วความปลอดภัยจากการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ล่ะ?

ความปลอดภัยที่ (ยากจะ) เข้าถึง
สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีแม้ว่าจะไม่รุนแรงเหมือนในอดีต
แต่ก็พบว่าประชากรกลุ่มอายุ ๒๕ – ๒๙ ปี มีอัตราการป่วยเอดส์มากที่สุด
หมายความอาจจะได้รับเชื้อเมื่อ ๗-๑๐ ปีมาแล้ว
ซึ่งก็คือช่วงอายุ ๑๘ – ๒๒ ปีโดยประมาณ
สอดคล้องกับช่วงอายุของกลุ่มวัยรุ่นมุสลิม
ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุ ระหว่าง ๑๖ – ๒๐ ปี

วัย รุ่นส่วนใหญ่ที่ให้ข้อมูลกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า
พวกเขาไม่มีข้อมูลที่จะป้องกันตัวเองหรือจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการมี เซ็กส์ได้
เพราะการแสดงความอยากรู้ในเรื่อง “เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย” จะถูกมองว่าเป็น
“คนไม่ดี” ทำให้ต้องจัดการปัญหาตามทางเลือกเท่าที่มีหรือเท่าที่รู้มา เช่น เรื่องทำแท้ง

วัยรุ่นคนหนึ่งให้ข้อมูลเรื่องสถานที่ทำแท้งว่า
“มี หลายที่ครับ วัยรุ่นก็รู้กัน จะเอาแบบไหน แบบบ้านๆ
หรือคุณหมอจากโรงพยาบาล ศูนย์แม่และเด็ก คลินิกเยอะไปหมด
แต่ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกัน ล่าสุดนี่ เพื่อนผมคนหนึ่ง ม.๕ ท้อง ๗ เดือน
หมอเอา ๒๘,๐๐๐ บาท กว่าจะหาเงินได้ สงสารเพื่อนมากเลย”

การ ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม ไม่เพียงแต่จะนำไปสู่การทำแท้งเท่านั้น
แต่วัยรุ่นส่วนหนึ่งจะถูกผู้ปกครองบังคับให้แต่งงาน
ทั้งๆ ที่ก็ไม่พร้อมที่จะแต่งงานเช่นกัน วัยรุ่นส่วนหนึ่งสะท้อนว่า
“มีเพื่อนผมตกเลือด ชัก จนพ่อแม่จับได้ว่าไปทำแท้ง แล้วก็ถูกจับแต่งงานกับผู้ชาย
ตอนนี้ก็หย่ากันแล้ว อายุพึ่งจะ ๑๗ เอง”

“หนู ไปทำแท้งตอน ๖ เดือน แต่งงานแล้ว แต่อยู่กันไม่รอดกับแฟน
เพราะตอนนั้นเพิ่งคบกันไม่เท่าไหร่ โดนจับแต่งงานตอนท้อง แม่อายมาก
เลยให้ทำแท้งก่อน กลัวชาวบ้านรู้ ตอนแต่งงานเดินไม่ไหวเลย
เพราะเพิ่งไปคลอดลูกก่อนกำหนดมา (ยุติการตั้งครรภ์)”

ดู เหมือนว่าสถานการณ์เรื่องเพศที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นจะสวนทางกับข้อมูลในการ
จัดการเรื่องเพศเท่าที่วันรุ่นควรจะมีอยู่ในมือ ในขณะที่วัยรุ่นส่วนหนึ่งมีเซ็กส์กันแล้ว
แต่ปรากฏว่าข้อมูลเรื่องวิธีการป้องกันหรือการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
ปลอดภัยกลับแทบไม่มีในมือของพวกเขา

คำถามคือ เราจะปล่อยให้วัยรุ่นต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องเพศบนความเสี่ยงเช่นนี้หรือ?

บทสรุป
ใน สถานการณ์ที่เรื่องเพศเป็นเรื่องที่วัยรุ่นสนใจ วัยรุ่นบางส่วนมีเพศสัมพันธ์แล้ว
ในฐานะผู้ใหญ่ที่มีข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเรื่องวิธีการป้องกัน
อุปกรณ์ในการป้องกัน หรือทางออกในการจัดการปัญหาอย่างปลอดภัย
เราจะเลือกให้วัยรุ่นดำเนินชีวิตทางเพศไปในทิศทางไหน

แบบ ที่ผู้ใหญ่อย่างเราปิดหู ปิดตา ไม่ยอมรับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และหาทางป้องกันด้วยการไม่บอกข้อมูลต่างๆ ด้วยหวังว่า ถ้าไม่มีข้อมูลเหล่านี้
วัยรุ่นจะกลัวจนไม่มีเพศสัมพันธ์ ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็จัดการ
(ตามวิธีคิดของผู้ใหญ่) เป็นกรณีๆ ไป หรือให้วัยรุ่นจัดการกันเองตามยถากรรม

หรือ เลือกที่จะให้ข้อมูลเรื่องเพศอย่างรอบด้านกับวัยรุ่น
เพื่อให้พวกเขามีข้อมูลมากพอที่จะคิด วิเคราะห์ พิจารณา
หาทางเลือกที่เหมาะสมในการป้องกันและจัดการปัญหา
และพร้อมจะรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง

โดย: คำหอม จินตนา [16 สิงหาคม 2552]
http://www.teenpath.net/content.asp?ID=727

Leave a Reply