รักแท้แม่เรา

รักแท้แม่เรา
รักแท้ ของแม่เรา
บทความธรรมะ

ลูกเจ็บไข้ แม่ก็ให้การรักษา
ลูกโตมา แม่ก็ส่งเรียนหนังสือ
ลูกต้องการ ตำราแม่หาซื้อ
ลูกปรึกษา หารือ แม่ยินดี

ลูกคนใดกระทำ กรรมแก่แม่
ลูกเลวแท้ ชั่วช้า สิ้นราศี
ลูกด่าแม่ ลูกตีแม่ ลูกกาลี
ลูกไม่ดี ทำแม่ช้ำ น้ำตานอง

น้ำตาแม่ รินไหล เมื่อลูกร้าย
น้ำตาแม่ เป็นสาย เมื่อลูกหมิ่น
น้ำตาแม่ หลั่งลง รดแผ่นดิน
เมื่อได้ยิน ลูกเสเพล เนรคุณ
ข้อมูลจาก Forward Mail

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล
แม่..เราเฝ้าโอ้ละเห่
กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกล
แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม
แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ
เติบ โตโอ้เล็กจนใหญ่
นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม
ควร คิดพินิจให้ดี
ค่าน้ำนมแม่นี้
จะมีอะไรเหมาะสม
โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม
เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน
ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง
แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน
บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น
หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย

แม่
คำสั้นๆว่าแม่ความหมายมากมาย
น้ำตาแม่ไหลใช่ใจเจ็บ
มิอาจเก็บเอาไว้ให้ลูกเห็น
ถึงลำบากตรากตรำแสนลำเค็ญ
แค่ได้เห็นลูกมีความสุขก็สุขใจ
ลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่ทุกข์หนัก
เท่าลูกรักประพฤติตนเป็นคนชั่ว
ลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่หมองมัว
ไม่โศกเศร้าเท่าลูกตัวชั่วระยำ
ลูกทำดีได้ดีต้องดีแน่
ลูกที่แท้ทำดีได้ไม่ถลำ
ลูกทำชั่วได้ชั่วก่อเวรกรรม
แม่ชอกช้ำเพราะรักลูก…หมดหัวใจ
ลูกจะหมั่นทำความดีทำสิ่งชอบ
แม่จ๋าแม่แม่ช่วยตอบลูกได้ไหม
ไยแม่เฝ้ารักลูกผูกดวงใจ
ลูกดีชั่วอย่างไรรักไม่คลาย
หัวใจแม่เป็นไฉนไยผ่องผุด
หลั่งรักแท้บริสุทธิ์ไม่ขาดสาย
เฝ้าพันผูกตั้งแต่ลูกกำเนิดกาย
จนลูกตายรักของแม่…ไม่แปรเอย

โอ้จะหารักใดในโลกหล้า
เทียบสูงค่าเท่ารักแท้แม่มอบให้
จักสรรหาสักหมื่นพันถ้อยคำใด
บรรยายหมดพระคุณแม่นั้นไม่มี
จากนี้ไป…
คงมีเพียงความรักลูกแทนตอบ
จะขอมอบดูแลแม่ไม่หน่ายหนี
จวบวันนี้ตราบจนลูกสิ้นชีวี
ลมหายใจที่มีจะขอทดแทนคุณ

เจ้าดอกเอ๋ยดอกมะลิ
ถึงยามผลิกลิ่นพราวสกาวต้น
สดสะอาดปราศสีราคีระคน
เหมือนกมลใสสดหมดระคาย
กลิ่นมะลิหอมกระไรไม่รู้สร่าง
เปรียบได้อย่างรักแท้ไม่แปรหาย
อันรักแท้ดูแลหัวใจของแม่เอ๋ย
ที่มา http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yojo

Leave a Reply