คาถารักแท้

คาถารักแท้
คาถาอาคม คาถารักแท้

โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ
จิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

คาถารักแท้ ให้บริกรรมคาถานี้กับลูกอมแล้วอมขณะที่คุยกับคนที่เรารัก พระคาถารักแท้ จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา เราจะมีเมตตามหาเสน่ห์แก่คนที่เราพูดคุยด้วย
ที่มา http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5331454&Ntype=41

2 thoughts on “คาถารักแท้”

 1. คาถานี้ ท่านอาจารย์เมืองคำ ปภากโร ผู้แก่กล้าในญาณแห่งวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ได้บอกว่า

  ใครอยากจะรู้ว่า คู่วาสนาของตนจะมีหรือไม่ ให้ท่องคาถาดังนี้

  ปุพเพวะ สันนิวา เสนะ

  ปัจจะบันนะ หิเตนะ วา

  เอวันตัง ชะยะเต เปมัง

  อุปะลัง วะ ยะโส ธะเก ฯ

  จุด ธูปเทียน(เทียน 2 เล่ม ธูป 3 ดอก) ให้ทำในวันพระขึ้น 15 ค่ำยิ่งดี ให้ตั้งน้ำสะอาด 1 ขัน แล้วสวดคาถานี้เท่าอายุ เช่น อายุ 30 ปี ก็สวด 30 จบ แล้วนำน้ำนั้นมาล้างหน้า แล้วเข้านอน ท่านว่ากลางคืนจะฝันถึงคู่ครองของตน

  ถ้ามีวาสนาบารมีจะได้พบความ รัก เป็นคาถาที่ใช้สำหรับผู้ที่มีอายุมากแล้วทั้งหญิงชาย แต่ไม่เคยพบความรักมาก่อน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเป็นหม้าย หรือกำลังขาดความรัก หรือภาวนาให้รู้ว่าคู่วาสนาของตนจะมีหรือไม่

 2. หา ต่าง ๆ มาให้นะครับ
  คาถามหาเสน่ห์ คาถาขุนแผน – คาถามนต์รัก – คาถารักแท้ – คาถามหานิยม คาถาความรัก คาถาอาคม สิ่งสำคัญคือเราเองควรทำตัวเองให้ดีด้วยนะครับ คนเราทำดีย่อมได้ดีตอบครับ

  คาถาขุนแผน
  เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ
  ใช้ท่องกับของใช้ส่วนตัวอะไรก็ได้แล้วจะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่หลงใหล

  คาถามนต์รัก
  โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ
  พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
  ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
  สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
  ใช้ภาวนากับดอกไม้ก่อนที่จะส่งให้กับคนรัก เมื่อเขาหรือเธอสูดดมดอกไม้ก็จะรักเราตอบ

  คาถามัดใจ
  พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูกโมมัด
  พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ
  (ใช้สวดก่อนนอนทำให้คนรักคิดถึง)

  คาถาผูกใจคน
  โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนะ พะหูชะนา เอหิ
  (ใช้สวดเมื่อต้องการให้คนทั่วไปรักใคร่ยินดี ใช้เสกกับแป้งหรือน้ำหอมก็ได้)

  คาถามหาเสน่ห์
  จันโทอะภกันตะโรปิติ ปิโย เทวะมนสสานังอิตภิโยปุริ โสมะ อะ อุ อุ
  มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ
  (ให้ภาวนาคาถานี้ ๓ จบก่อนออกไปพบคน จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่)

  คาถาใจอ่อน
  *ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโวตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง
  (ใช้ท่องก่อนที่จะพบเจรจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครก็ตาม จะทำให้ได้รับการผ่อนปรน ใจอ่อนได้ทุกที)

  คาถาป้องกันตัว
  *ปัญจะมัง สิระสังชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโวพินธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะ
  (ใช้ท่องภาวนาเป่าใส่มือ แล้วตบมือดังๆ จะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายไม่ว่าคนหรือสัตว์)

  คาถาสาริกาลิ้นทอง
  *พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต
  (ใช้สวดภาวนาหากต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์ ตอนท่องถึงคำว่า มิ ก็ให้แตะที่ลิ้นด้วยทุกครั้ง)

  ตำเตือน อย่านำไปใช้พร่ำเพรื่อ ควรใช้เท่าที่จำเป็น ต้องท่องให้ได้เท่านั้น มี คนนึงนำคาถาไปใช้ต้องฝึกถึงหลายเดือนถึงจะได้ผล ขึ้นอยู่กับจิตศรัทธา ว่า มากน้อยเพียงใด
  คาถามหาเสน่ห์ คาถาขุนแผน – คาถามนต์รัก – คาถารักแท้ – คาถามหานิยม คาถาความรัก คาถาอาคม

Leave a Reply