ความรักคืออะไร

ความรักคืออะไร
รัก คือ อะไรก็ตามที่คุณยอมและพร้อมจะทุ่มเทให้
ความรัก คือ ความรู้สึก ซึ่งมีความรู้สึกหลายๆ แบบปนกันอยู่
หากเปรียบเทียบกับทางวิชาเคมี อาจกล่าวได้ว่า ความรักเป็นสารประกอบ
อาจประกอบไปด้วย ความใคร่ ความชอบ ความหลง
ซึ่งมักทำให้เกิดได้ทั้งความสุขและความทุกข์

ความรักคือพลังชีวิต
การ ที่คนเราสองคนจะมาเป็นสามีภรรยากันเป็นเรื่องง่าย
แต่จะให้ครองชีวิตคู่ราบรื่นยาวนานเป็นเรื่องยาก
เพราะทั้งคู่ต่างก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์
และวัฒนธรรม ความรู้ ความคิด ความเชื่อต่างๆ
เมื่อมาอยู่ด้วยกันย่อมทำให้เกิดความขัดแย้งได้เสมอ
การเปลี่ยนแปลงจากชีวิตโสดมาสู่ชีวิตคู่ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ ในการอยู่ร่วมกัน
รู้จักปรับตัวเข้าหากัน และเมื่อเกิดปัญหา ก็จะต้องรู้วิธีจัดการกับปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
มิฉะนั้นอาจทำให้ความขัดแย้งนั้นขยายความรุนแรงจนไปสู่ การหย่าร้าง
และการล่มสลายของครอบครัวได้ในที่สุด

ขั้นตอนของ เทคนิคการครองชีวิตคู่ ประกอบด้วย
การเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่ดีต้องมีความรัก
การพัฒนาตนเองเพื่อชีวิตสมรสที่ดีขึ้น
ความผูกพันรักใคร่ในครอบครัว
การสื่อสารในชีวิตสมรส
ความรู้เรื่องเพศในชีวิตสมรส
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในชีวิตสมรส
เขียนโดย Admin ที่ 7:49 0 ความคิดเห็น
ที่มา http://xn--12cfb8ikw0c3ag9c.blogspot.com/

Leave a Reply