เสียตัว

เสียตัว
จับตาโจ๋”เสียตัว” เคาต์ดาวน์แฉสวนลุมฯที่ฮิต
ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เผยผลสำรวจวันรุ่นนิยม”เปิดซิง”เทศกาลวันสำคัญลอยกระทง-ปีใหม่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดผลสำรวจพฤติกรรมวัยโจ๋ชอบมีเซ็กซ์ในช่วงวันเทศกาลสำคัญ
พบจากกลุ่มสำรวจมีถึง 75
รายยอมรับว่าเสียตัวครั้งแรกในคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมา
โดยเด็กกรุงนิยมใช้สวนลุมฯ เป็นวิมานสวาทชั่วคราว
ส่วนเด็กในต่างจังหวัดจะใช้อุทยานแห่งชาติ หรือสวนหย่อมเพราะเข้าออกง่าย
ไม่มีการตรวจตรา นอกนั้นบ้างก็ใช้หอพัก บ้านเช่า ม่านรูด
บ้านเพื่อนหรือไม่ก็บ้านแฟน
เป็นห่วงช่วงเทศกาลปีใหม่อัตราการเสียตัวของวัยรุ่นพุ่งพรวดอีก
วอนพ่อแม่สอดส่องเข้มงวดโดยเฉพาะคืนเคานต์ดาวน์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 ธ.ค. ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับคณะพัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แถลงผลการสำรวจ
“พฤติกรรมทางเพศและกิจกรรมของกลุ่มวัยรุ่นในช่วงเทศกาลสำคัญ”
กรณีศึกษาวันลอยกระทง ปี 2548
เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดมาตรการเชิงป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

นายสังคม คุณคณากรสกุล นักวิจัยประจำโครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้น ม.4-ม.6
และนักเรียนระดับ ปวช.1-ปวช.3 รวม 8,317 ราย ช่วงอายุระหว่าง 16-18 ปี
เป็นชาย 4,075 ราย หญิง 4,242 ราย ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.81
อยู่กับบิดามารดาและญาติ ร้อยละ 13.18 อยู่กับบุคคลอื่น เช่น เพื่อนหรือแฟน
โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.48 ระบุว่ามีแฟน ร้อยละ 36.56 ไม่มีแฟน
ร้อยละ 16.96 เคยมีแฟนแต่เลิกไปแล้ว ภาพรวมร้อยละ 63.44
มีประสบการณ์การมีแฟนและคู่รักแล้ว

นักวิจัยประจำโครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม เผยต่อไปว่า
เมื่อสำรวจลักษณะการไปเที่ยวคืนวันลอยกระทงพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.34
ไปกับเพื่อน ร้อยละ 23.33 ไปกับครอบครัว และร้อยละ 16.66 ไปกับแฟน
โดยระดับความสัมพันธ์กับแฟนหรือคู่รักวัดจากการสัมผัสร่างกาย
พบว่าการมีเพศสัมพันธ์วันปกติร้อยละ 16.69 คืนลอยกระทงร้อยละ 11.60
การกอดจูบวันปกติร้อยละ 10.08 คืนลอยกระทงร้อยละ 7.22 จับมือวันปกติร้อยละ
35.12 คืนลอยกระทง 25.38 ทั้งนี้ที่น่าสังเกต คือ
กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์จะใช้สถานที่เป็นบ้านตนเอง
บ้านแฟนหรือบ้านเพื่อน วันปกติร้อยละ 55.58 คืนวันลอยกระทงร้อยละ 41.51
แต่การใช้สถานที่เป็นหอพักหรือห้องเช่าวันปกติร้อยละ 30.50
คืนวันลอยกระทงร้อยละ 34.85 โรงแรมหรือโรงแรมม่านรูดวันปกติร้อยละ 9.88
คืนวันลอยกระทงร้อยละ 12.61 และที่สาธารณะหรือมุมมิดชิด วันปกติร้อยละ 1.98
คืนวันลอยกระทงร้อยละ 5.95

“ภาพรวมวัยรุ่นไทยช่วงอายุ 16-18 ปี มีเพศสัมพันธ์ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะประสบปัญหาโรคเอดส์ กามโรค ตั้งท้องไม่พึงประสงค์
การทำแท้ง ส่วนคืนวันลอยกระทง กลุ่มตัวอย่าง 5,928 ราย จะยิ่งออกไปเที่ยว
ซึ่งจำนวน 4,019 ราย หรือร้อยละ 68 จะไปเที่ยวกับเพื่อน แฟน
คนที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัว และจำนวน 563 ราย หรือร้อยละ 14
จะมีเพศสัมพันธ์ในคืนดังกล่าว
และในจำนวนนี้เป็นวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์เป็นครั้งแรก 75 ราย หรือร้อยละ
1.86 โดยใช้หอพัก บ้านเช่า โรงแรมม่านรูด
ที่สาธารณะมุมมิดชิดเพิ่มมากขึ้นเป็น 3 เท่าตัว เช่น
ต่างจังหวัดเด็กจะนิยมใช้สถานที่อุทยานแห่งชาติ สวนหย่อม
ส่วนในกทม.นิยมใช้สวนลุมพินีมากเป็นพิเศษ
แม้ประตูปิดก็จะใช้วิธีแอบปีนเข้าไปในสวน” นายสังคมกล่าว

นักวิจัยประจำโครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม กล่าวต่อว่า
เทศกาลวันสำคัญมีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กมาก
น่าห่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงแนวโน้มเป็นเช่นเดียวกัน
ซึ่งนโยบายไม่ให้วัยรุ่นเข้าไปใช้บริการโรงแรมม่านรูด
ก็มีผลทำให้เด็กหันไปใช้ที่สาธารณะมากขึ้น
เพราะเข้าออกง่าย ไม่ค่อยมีการตรวจตรา ยิ่งเทศกาลปีใหม่มีการจัดฉลองหลายแห่ง
โอกาสเสียตัวยิ่งมากกว่าปกติ
จึงอยากฝากพ่อแม่ให้เข้มงวดกับลูกในคืนเคาน์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว่า
ไปเที่ยวกับใคร เพื่อจะป้องกันปัญหาได้บ้าง
โดยเฉพาะที่พักอาศัยของเด็กระหว่างเรียนหนังสือ
มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอย่างมาก
ได้แก่ การอยู่กับแฟนหรือคู่รักเพศเดียวกัน อัตรามีเพศสัมพันธ์สูงสุดร้อยละ
38.3 การอยู่กับเพื่อนเพศเดียวกันร้อยละ 21.9
และการอยู่กับเพื่อนต่างเพศและเพศเดียวกันร้อยละ 20
นอกจากนั้นพบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกสูงถึงร้อยละ
15.3 ขณะที่ไม่ดื่มจะเกิดพฤติกรรมดังกล่าวร้อยละ 10

นายวัฒนา เมืองสุข รมว.การพัฒนาสังคมฯ กล่าวว่า
ปัญหาเด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยใช้สถานที่สวนสาธารณะ
กระทรวงกำลังป้องปราม โดยเฉพาะโรงแรมม่านรูด
ตนประสานให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจบัตรผู้เข้าใช้บริการเคร่งครัด
ส่วนหอพักเถื่อนจะเริ่มตรวจจับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 49 และ 1 เม.ย. 49
จะเริ่มตรวจจับวัยรุ่นหญิงชายไม่ให้พักอยู่ห้องเดียวกัน รวมทั้งประสานกทม.
ในการสอดส่องสวนสาธารณะต่างๆ ไม่ให้เด็กแอบไปมีเพศสัมพันธ์กัน
แหล่งข้อมูล:ข่าวสด

Leave a Reply